Aanhangwagen verhuur voorwaarden

  1. Als legitimatie dient u een geldig Nederlands rijbewijs te kunnen tonen.
  2. U bent verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de aanhangwagen.
  3. Aanhangwagen na verhuurperiode in dezelfde staat af te leveren.
  4. Aanhangwagen dient terug gebracht te worden op het afgesproken tijdstip.
  5. Bij het later terugbrengen van de aanhangwagen zijn wij genoodzaakt een volgend dagdeel te berekenen.
  6. 1/2 dag is van 08.00 tot 12.00 uur of van 12.00 tot 17.00, 1 dag is van 8.00 tot 17.00 uur, 1 week is 7 dagen.
  7. De maximum snelheid voor de aanhangwagen in acht nemen. Bij snelheidsovertredingen worden de daaruit voortkomende boetes verhaald op de huurder.
  8. De huurder dient altijd zelf zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering op het trekkend voertuig. Wanneer u met de aanhangwagen rijdt is de aanhangwagen verzekerd via de WA verzekering van het trekkend voertuig. Bij diefstal, verlies of schade is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten.
  9. Ten laste van huurder komen alle kosten, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge dit contract nutti of nodig mocht maken.